Vleesoptafel.nl
is onderdeel van:
 • Gratis verzending!
  Minimale besteding 50 euro
 • woensdag tot zaterdag vers in huis!
  bestellen-produceren-bezorgen binnen 48 uur
 • Exclusieve vleessoorten
  van de beste kwaliteit
 • geconditioneerde levering!
  aan huis of afhaalpunt, zoals u wenst

Milieukeurmerk Varkensvlees

Varkensvlees met Milieukeur. Varkenshouders, slachterijen, slagers en supermarkten werken volgens dit keurmerk en bieden consumenten daarmee een duurzamer stukje varkensvlees.

Dat het Milieukeur varkensvlees duurzamer is dan gangbaar geproduceerd vlees komt doordat Milieukeur strenge eisen stelt aan de gezondheid en het welzijn van de varkens èn natuurlijk aan een lagere belasting van het milieu.
Ook belangrijk: onafhankelijke en geaccrediteerde certificatie-instellingen controleren periodiek of bedrijven in de gehele keten voldoen aan de Milieukeur criteria. Pas dan krijgt het varkensvlees het Milieukeur-certificaat.
Milieukeur varkens

Dierenwelzijn bij Milieukeur

Milieukeur varkens hebben een beter leven. Dat ‘beter' is natuurlijk een relatief begrip, want dieren in de intensieve veehouderij leven niet zoals in de vrije natuur. Met ‘beter' bedoelt Milieukeur dat het welzijn van de dieren op een hoger niveau ligt dan in de gangbare varkenshouderij in Nederland.

Enkele verplichte* Milieukeur welzijns- en gezondheidseisen:

 • Er zijn eisen aan de huisvesting van de varkens op het gebied van hygiëne, leefoppervlakte, ligplaatsen, dag- nachtritme en het klimaatsysteem
 • Varkens mogen niet worden gecastreerd
 • Gebruik van antibiotica wordt geminimaliseerd
 • Varkens krijgen schoon drinkwater
 • Varkens krijgen speelmateriaal
 • Voor zieke varkens is er een ziekenboeg met extra comfort
 • Bij het transport van de varkens wordt stress geminimaliseerd door goed geoutilleerde vrachtwagens en vervoer van alleen gezonde dieren

 Milieu bij Milieukeur

Een intensieve varkenshouderij heeft invloed op het milieu. Denk maar aan mest, energiegebruik en uitstoot van ammoniak.

Enkele verplichte* Milieukeur milieueisen:

 • Het energiegebruik is minimaal 10% lager dan gangbaar in de varkenssector
 • Het gebruik van groene stroom is verplicht
 • Minder milieubelastende stoffen: een 10% lagere uitscheiding van fosfaat en stikstof dan het landelijk gemiddelde en een lagere uitscheiding van koper en zink
 • Voor het gebruik van soja in het varkensvoer wordt duurzamere soja geteeld dat is geborgd door een RTRS-certificaat